Lidingö backyard ultra följer Backyard Ultras officiella regler.

1 Banan

 • Loop eller fram och tillbaka
 • Måste vara 4 miles 880 fot lång
 • Motsvarar 6 706 meter

2 Startfållan

 • Stor nog att hålla hela startfältet
 • Fållans storlek ska vara lika stor under hela loppet
 • De tävlande måste vara i startfållan när startsignalen ljuder

3 Starter

 • Varje ny loop startar exakt en timme efter den innan
 • Förvarning måste ske 1, 2 och 3 minuter innan start
 • Alla tävlande måste starta när startsignalen ljuder (inga sena starter)

4 Looperna

 • Förutom toalettbesök får deltagarna inte lämna banan förrän varje loop är genomförd
 • Inga icketävlande springande på banan (gäller även eliminerade löpare)
 • Ingen personlig support längs banan (gemensamma supportbord etc är ok)
 • Varje loop måste genomföras inom en timme för att räknas (gäller även sista varvet)
 • Inga artificiella hjälpmedel (inkluderar stavar)
 • Långsammare löpare måste låta snabbare löpare passera

5 Tidtagning

 • Tidtagning av enskilda löpare är valfri

6 Vinnare/Resultat

 • Vinnaren är den person som sist springer en loop
 • Alla andra löpare har tekniskt sett inte kommit i mål (DNF)
 • Resultat för varje löpare i form av hur många varv de slutfört ska presenteras
 • Om ingen löpare kan slutföra en loop längre än någon annan finns ingen vinnare i loppet

7 Begränsning

 • Loppet får inte ha en tidsbegränsning